Sunday, September 9, 2012

TRẦN HỒNG CHÂU * CẦU KIỀU

Tôi đi trên những cầu kiều
Trần Hồng ChâuTôi đi trên những cầu kiều,
Từng con phố nhỏ quạnh hiu trong lòng
Bâng khuâng mây trắng xây thành
Từng cơn nhung nhớ bên mành nhớ nhung
Cầu xưa vua đắp còn đây
Cầu em giải yếm cũng gầy tương tư
Tôi đi trên những cầu kiều
Từng nơi hò hẹn tiêu điều dấu chân
Ngậm ngùi vạt áo Hà đông
Một con bướm trắng bên sông hững hờ
Cầu xưa lá rụng tơi bời
Cầu tôi đuôi mắt mấy trời đam mê
Tôi đi trên những cầu kiếu
Từng hồn thu cũ bóng chiều chưa phai

No comments: