Sunday, September 2, 2012

NGUYỄN HỮU HÙNG * HIỆN SINH

HIỆN SINH, CON ĐƯỜNG THƠ MỘNG

                                                                                     Nguyễn Hữu Hùng-Toronto

                                               (Viết lại theo bài giảng của vị đạo sư trong lúc thiền quán)

            Tôi phải dùng chữ hiện sinh mới có thể diễn tả bằng ngôn từ một cách trọn vẹn về ý nghĩa của một trạng thái tỉnh thức và trong sáng nhất của tâm thức trải qua từng giây phút theo đúng tinh thần của đạo Phật. Từ mỗi một sát na tỉnh thức này,tâm thức sẽ bùng nổ trong siêu thức mới cộng hưởng được với tất cả quang năng,điện năng, từ năng trong vũ trụ,hành giả thực sự chứng đạt được cảnh giới an lạc và phát hiện sự vật y như thật.

        Ở đây tôi cũng không muốn dùng danh từ hiện sinh theo quan niệm của triết gia K.Jaspers( 1883 – 1869 ) là đại diện cho chủ nghĩa hiện sinh Đức, một người tôn sùng những tư tưởng của Nietzsche thể hiện trong tác phẩm Lý tính và hiện sinh bàn về hiện sinh tức là nhân vị tự do và tự chủ và cuối cùng là đạt tới siêu việt, đỉnh cuối cùng của hiện sinh.Đây chưa thể hiện đúng mức tinh thần hiện sinh vì còn  nằm trong lý tính của một trạng thái tâm thức.

        Tôi cũng không muốn nói theo hiện sinh của Jean Paul Satre, thoái trào của một tâm hồn bi quan, xô đẩy con người vào sự hưởng thu, nô lệ thân xác một cách trọn vẹn và sa đọa nhất trong các thập niên 50,60 ở Pháp và Âu châu .Tác phẩm Buồn Nôn đã đưa ông lên địa vị vinh quang với giải văn học thế giới Nobel. Hơn nữa, chủ nghĩa hiện sinh của Pháp không dừng lại ở lý luận mà còn hòa nhập vào cuộc sống mới của thanh thiếu niên thời đại lúc bấy giờ.Chính tư tưởng mà Sarte đã truyền đạt “ con người tự làm nên mình” đã xô đẩy thanh niên vào con đường trác tán và xa đọa.

        Con đường hiện sinh của đạo Phật đã được thể nghiệm và thực chứng sau 49 ngày ngồi thiền định của đức Phật đã làm sáng tỏ hiện sinh trở thành hiện sinh,triết lý trở thành triết lý và con người trở thành con người một cách trọn vẹn. Đức Phật đã nói :” Đừng tưởng về quá khứ vì nó đã qua cũng đừng mơ về tương lai vì nó chưa đến mà hãy sống với hiện tại, với chính mình trong sự tỉnh thức từng sát na,đó la øan lạc,là giải thoát”.Đây chính la øý nghĩa tuyệt vời mà tôi muốn nói lên một cách trung thực nhất để làm sống lại cái thế giới tâm thức đang bị chìm đắm trong vô biên phiền não khiến cho thế giới càng ngày càng điên đảo,chiến tranh tàn phá,tranh chấp vì chủ nghĩa, chủ quyền,giáo điều, giáo chủ v.v..một cách bi đát và đau thương nhất, đã làm cho con người mất đi tính hiện sinh, sống không biết mình sống thì làm sao nói đến chuyện giải thoát. Thiền định chính là hiện sinh .Hiện sinh chính là cái sống biết mình sống,tỉnh thức và trong sáng,an lạc trong từng sát na và tất cả những phiền não sẽ tự nhiên tan biến.

        Muốn thực hiện hiện sinh, hành giả phải bắt đầu bằng tâm từ bi và hỉ xả.Từ bi để đoán nhận tất cả những cảm nhận tươi mát và hỉ xả để xóa bỏ tất cả những ràng buộc tâm thức trở về với tâm không.Thực hiện được tâm không thì hiện sinh mới thực sự xuất hiện ví như bầu trời trong vắt thì ánh sáng mặt trời mới chiếu rọi một cách trong sáng nhất tên mặt đất này.Ứng dụng sổ tức quán và biết mình đang thở ra, hít vào biết mình đang hít vào trong sự tỉnh thức từng giây phút, tâm thức sẽ không còn vọng động, một sức mạnh phi thường sẽ phát hiện phá tan bức màng vô minh để nhận chân được sự thật như thật.Đó là sự phát hiện của trí huệ.

        Thể giới hiện nay càng chìm đắm trong biển thù hận, con người càng ngày rơi vào hố thẩm diệt vong.Hố thẩm tư tưởng đang bị che lấp bởi thành kiến, con người chưa thực sự  tìm đúng vũ trụ quan và nhân sinh quan nên phải trãi qua bế tắc này lại đến những bế tắc khác.Các hiện tượng tự sát và giết người do vì tâm thần khủng khoảng hay bệnh hoạn liên tục xảy ra trong cuộc sống ở vùng Bắc Mỹ này đã chứng tỏ con người càng ngày càng bị bế tắc ,tuyệt vọng nhất. Hiện sinh là con đường sống thực mới giải quyết được những bế tắc nói trên và đem lại sự an lạc cho con người và xả hội cũng như là con đường thơ mộng cho những ai muốn tìm con đường giải thoát.Hãy sống với chính mình và biết mình sống trong sự tỉnh thức trọn vẹn ngày và đêm, đó chính là hiện sinh, tinh thần cao tột của thiền định.
                                                                                       Nguyễn Hữu Hùng-Toronto


No comments: