Sunday, December 12, 2010

HUỲNH TIẾN NGHIÊU * DANH LAM THẮNG CẢNH NAM KỲ

DANH LAM THẮNG CẢNH NAM KỲ

HUỲNH TIẾN NGHIÊU
sưu tập & trình bày
Cổng trường Petrus Ký ngày xưa

Khuôn viên trường Petrus Ký


Trường Gia Long

Cổng trường Trưng vương

Khuôn viên Trưng Vương

Trường Đại học Y khoaSở Thú thời Pháp thuộc

Bảo tàng viện trong Sở Thú


Chợ Bến Thành


Chùa Vĩnh Nghiêm


Tháp chùa Vĩnh NghiêmChùa Xá Lợi

Kỳ Viên tự ở Bàn Cờ (đường Phan Đình Phùng, Saigon)
Lăng Ông (Gia Định)
Đền Ngọc Hoàng


Đền thờ Đức Thánh Trần (đường Hiền Vương, Saigon)

Nhà thờ Đức Bà Saigon


Nhà thờ Đức Bà Saigon


Chùa Ấn Dộ ở Saigon

"
Chùa Bà (Ấn Độ) bên hông Chợ Bến Thành
Thánh đường Hồi giáo ở Saigon

Photobucket


PhotobucketPhotobucketPhotobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket


Photobucket

Photobucket

Thánh đường Hồi giáo

Chợ Lớn mới
Thánh thất Cao Đài


Temple interior
Fancy dragon with candy-striped horns


Parasols on the temple floor


Stooped Buddhist priest near the altar, almost hidden by dragon pillar


Side view of temple showing decorative window grills
Cao Dai Divine EyeStairway ending in the middle of the pillar


Cao Dai worship


Little old lady enforcer

Orchestra


Main entrance

Chùa Bà Đen (Tây Ninh)


Chùa trên Núi Cấm


Bửu Hương tự ( thờ Đức cố Quản)


TÂY AN CỔ TỰ


Tây An cổ tự
Quang cảnh chùa Tây An về đêmNơi chánh điện


Tượng Phật Thích Ca giữa chánh điện
Tây An cổ tự


Cổng vào mộ - Long đình ở đầu mộ


Bái đình và mộ


MIẾU BÀ CHÚA XỨ

Miếu Bà Chuá Xứ

Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc

Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu Đốc

Miếu Bà Chúa Xứ ở Châu ĐốcHòn Phụ tử (Hà Tiên)


No comments: