Sunday, December 12, 2010

HUỲNH TIẾN NGHIÊU * NAM KỲ NGÀY XƯA

NAM KỲ NGÀY XƯA

(khoảng 1945 về trước)

HUỲNH TIẾN NGHIÊU


I. CÁC THÀNH PHỐ Ở NAM KỲ

1. SÀI GÒN

Bưu Điện

Tòa án
Rạp hát sau thành Quốc hội

Saìgòn, Văn phòng sở Hỏa xa.Chợ Bến Thành


Chợ Bến Thành

Đường phố Saigon

Chợ LớnMột ngôi chùangoại ô Saigon

Thủ Đức


2.CÁC TỈNH KHÁC

Biên Hòa


Vĩnh Long


Mỹ tho

Mỹ tho


Tây Ninh

Châu Đốc


II. MIỀN NAM SÔNG NƯỚC, VƯỜN TƯỢC & RUỘNG ĐỒNG


Thủ Đức


III. SINH HOẠT HỘI

1. Chợ búa, hàng quán

2. LỄ HỘI

Múa lân


Xem hội

Xem hội


Xem hội
Xem hội

Xem hội
Diễn binh

Đám maIV. CON NGƯỜI


Lính
No comments: