Hai anh em Lệnh Kế Hoạch (phải) và Lệnh Hoàn Thành - Ảnh: ReutersHai anh em Lệnh Kế Hoạch (phải) và Lệnh Hoàn Thành - Ảnh: Reuters