Full HD
MP3
CUNG ĐIỆU TÌNH YÊU
Hãy yêu nhau bằng trái tim nồng
Dù mùa hạ bức hay buốt giá mùa đông
Hãy đến nhau bằng cả tấm lòng
Dù nhân gian từng phút cuồng phong
Hãy nhớ nhau nhớ cả con đường
Dù xa mấy vẫn khắc niềm thương
Hãy nhắc nhau nhắc cả tiếng cười
Dù hôm nay mỗi người một phương
Đừng giận nhau giận cả khi chào
Và đừng trách thân số kiếp lao đao
Đừng giết nhau giết trái tim mình
Tình có tội gì dù tình thương đau?
Hãy nhớ nhau nhớ mãi suốt đời
Nhớ kiếp này còn nhớ kiếp sau
Bao nhiêu cung điệu bao thương nhớ
Vì trong nước mắt vẫn ngọt ngào nên thơ!
NGHIÊU MINH