Monday, October 31, 2016

THƠ VẠN MỘC = NGUYỄN THIÊN THỤ * DỊ BIỆT VÀ MÂU THUẪN

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI CỦA VŨ HUY THÁM

Xin trân-trọng giới-thiệu tác-phẩm mới
A DANGEROUS JOURNEY
FROM VIETNAM TO AMERICA
FOR FREEDOM
của VŨ HUY THÁM
 

 
Đây là ấn-phẩm thứ nhì của Vũ Huy Thám,
theo sau tác-phẩm tiếng Việt
QUÊ HƯƠNG
NIỀM ĐAU VÀ NỖI NHỚ
đã được ấn-hành vào năm 2010.
Cả hai đều do Xây-Dựng xuất-bản.
 
Về nội-dung cuốn sách Cuộc Hành-Trình Tìm Tự-Do Đầy Gian-Nguy từ Việt-Nam qua Hoa-Kỳ của Vũ Huy Thám, tuy đồng-hương nào ở Hải-Ngoại cũng có thể hình-dung ra được phần nào hoàn-cảnh chung của mọi người, nhưng ở đây tác-giả đã chú-trọng kể lại những tình-huống riêng của bản-thân và gia-đình mình, cung hiến thêm cho độc-giả nhiều biến-cố bất-ngờ, nhiều sự-kiện hấp-dẫn, nhiều suy-tưởng sâu-lắng, nhiều cảm-xúc dạt-dào... 
Tác-giả Vũ Huy Thám đã biết nắm bắt xu-thế toàn-cầu-hóa của thời-đại, cùng với một số tuy vẫn còn ít những đã đi trước, giới-thiệu thành-tựu nói chung, văn-chương nói riêng, của Việt-Nam, với độc-giả Hoa-Kỳ và người nói-tiếng-Anh, trong chiều-hướng thu hẹp thế-giới và thắt chặt tình đồng-loại với nhau.
*
Sách dày 270 trang, cỡ 5.5"x8.5"
với nhiều hình-ảnh có giá-trị lịch-sử.
Liên-lạc với tác-giả:
5719 Barren Drive
Lansing, MI  48911  (USA)
(517) 394-6426
thamhuyvu@hotmail.com

 

Đã xuất-bản:

POEMS BY SELECTED VIETNAMESE của Thanh-Thanh
Sắp xuất-bản:
Within and Beyond của TRẦN NGỌC BÌNH
  
 

THƠ VẠN MỘC CƯ SĨ


KIM CHÍNH ÂN (KIM JONG UN )
 VÀ TRƯƠNG THÀNH TRẠCH 
( JANG SONG THAEK)

Tên mày là Kim Chánh Ân
Sao mày ăn ở bất nhân?
Sao mày giết chết người thân?
Sao mày giết bậc cố mạng đại thần ?
Ai phục vụ cha ông mày?
Ai đưa mày lên làm vua Bắc Hàn?
Ai phò tá mày trong những ngày trứng nước?
Sao mày đối xử nặng tay?
 Mày còn ác hơn Lenin, Stalin và Mao Trạch Đông!
 Ôi, cô mày bây giờ không còn nước mắt để khóc
Và chú dượng mày không còn đầu để chải tóc
Mày tha hồ thi hành trăm ngàn mưu thâm kế độc
Mày tha hồ  tác oai tác quái
Mày tự do  khủng bố chém giết nhân dân
Để không còn ai dám bất phục
 Nhưng một ngày rất gần
Mày sẽ thấy quả báo lập tức!


Ôi Trương Thành Trạch
Tội nghiệp cho ông
Một đời phục vụ bạo chúa hôn quân
Ông đã tiếp tay cho bọn ác,
Giết hại nhân dân
Ông đã là phò mã
Và vợ chồng đều là đại tướng
Đứng nhì ba trong triều
Được vua yêu
Được tung hoành thỏa chí.
Ông có nghĩ  đến ngày hôm nay
Chơi cùng lũ rắn độc
Sống cùng hổ báo
Sẽ bỏ mạng tan thây?
 
Giả sử như ngay khi trước
Là sinh viên
Ông đừng theo cộng sản gian manh
Đừng hoan hô Kim Nhật Thành

Đừng tham làm phò mã
Đừng mê sắc đẹp của  nữ yêu tinh
Đùng tham quan chức triều đình
Sống đời vô tranh
Hoặc ông theo tự do, dân chủ
Thì nay đâu đến nỗi
Phải chịu án tử hình!Ôi thôi, đời là giấc mộng
Có nhục ăt có vinh
Dẫu sao ông đã có những phút huy hoàng
Trong khi bao triệu dân Bắc Hàn
Phải suốt đời lầm than
Trong địa ngục cộng sản.
Ai bảo làm vua thì muôn đời bất diệt?
Và làm đại tướng thì không chết thảm thiết?
Nếu có thể thấy tương lai
Là hố thẳm
Là cái chết bi thảm
Thì  ai ai
Sao nỡ làm ác
Sao  đành theo  quân giết người
Sao  dám  ở cùng lang sói?
Mong ai
Tỉnh mộng đi thôi
Kẻo rồi không kịp hối! VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH
Ai cũng ca tụng Vạn Lý Trường Thành
Từ bọn đế quốc Bắc Kinh
Cho đến rất nhiều người trên thế giới.
Ai cũng đua nhau tới
Thăm Vạn Lý trường Thành.
Ai cũng ca ngợi Tần Thủy hoàng
Và bọn vua chúa Trung Quốc
Rất tài tình
Đã xây dựng một công trình rất vĩ đại.

 
Họ ca tụng Vạn Lý Trường Thành
Cao 7 mét , dài 21 ngàn cây số
Là di tích lịch sử của thế giới
Là tự hào của loài  người!
Nhưng ai có nghe
Tiếng than khóc của mấy trăm ngàn quân binh
Xa gia đình
Đến nơi núi thẳm rừng xanh
Lạnh giá, đói khát
Và bệnh tật
Trong khi hàng ngàn, hàng   vạn quan lại
Vui thú nơi cung điện thanh bình.
Và ai có nghe tiếng xich kéo lê dưới mặt thành
Tiếng than khóc và rên xiết
Của đám dân lành,
Và đám tội nhân
Phải làm phu phen nặng nhọc
Dưới làn roi và tiếng chửi của bọn lính canh?
Hàng triệu người đã gục ngã
Tạo thành "Nghĩa địa lớn nhất hành tinh"!

 
Người Trung Quốc và người khắp thế giới
Bỏ tiền bạc đến đây
Để ca tụng
Tần Thủy hoàng là bậc đại trí
Là bậc anh hùng
Là thiên tài quân sự
Đã ra lệnh tiến chiếm các nước phương nam
Và đã ra lệnh xây Vạn lý trường thành
Để chống quân phương bắc xâm lược!
Giữ cho Trung Quốc vạn đại an bình
Các đế vương đời sau
Cũng tiếp tục xây Vạn Lý Trường Thành
Để chống quân Mông, quân Mãn,
Nhưng Nguyên Thanh đã vào Trung quốc
Cai trị hàng  mấy trăm năm
Những Viên Thế Khải, Lý Hồng Chương, Khang Hữu Vi,,
Đã quỳ gối cúi đầu trước  mụ Mãn Thanh dâm loạn Từ Hy 
 Mà chẳng thấy sỉ nhục!

 
Vạn lý Trường Thành hóa ra cục đất thó
Và  các thiên tài   quân sự các triều
cũng chỉ là  trí tuệ loài côn trùng nhỏ
Chẳng thấy Khổng Minh
Chẳng thấy Tôn Tử
Chỉ thấy toàn một loài dun dế
 Mà tự cao tự đại
Cho mình là trí tuệ nhất loài người
Là có tài  bách chiến  bách thắng
Có tài lãnh đạo mọi thành công
Kẻ thù nào cũng đánh thắng
Làm cho đất nước quang vinh
Nhất hành tinh
Cả thế giới sợ hãi
Phải run rẩy nép mình!
Có biết đâu
Những tài năng ấy
Làm hao tốn tiền tài
và giêt hại bao triệu người
Vì cái hảo huyền của trí tuệ loài kiến gió!

 
Hỡi ai ai,
Sao vẫn u mê hoài
Vẫn ca  tụng loài lang sói?
Và khâm phục thành quả giết người?

NGUYỄN THIÊN THỤ * DỊ BIỆT VÀ MÂU THUẪN

DỊ BIỆT VÀ MÂU THUẪN TRONG CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

Không một triết thuyết nào lại có sự cách biệt lớn lao giữa lý thuyết và thực hành, giữa lý thuyết và lý thuyết như chủ nghĩa Marx. Ban đầu nhiều người say mê chủ nghĩa Marx như là một thứ thuốc phiện. Thật vậy, lý thuyết Marx là những thứ ma túy, là những viên thuốc độc  bọc đường, được quảng cáo rầm rộ, trang hoàng  bằng những ngôn từ và hình ảnh rất đẹp nào là  san bằng bất công xã hội, xoá bỏ hàng rào giai cấp, xây dựng thế giới thịnh vượng, hòa bình . Nhưng rồi trong thực tế, chủ nghĩa Marx làm bật ra những  mâu thuẫn, những dị biệt. Đó là:
-Dị biệt giữa lý thuyết và thực hành.
-Mâu thuẫn giữa lý thuyết với lý  thuyết

I.  CHỦ NGHĨA QUỐC GIA VÀ QUỐC TẾ,TƯ BẢN VÀ CỘNG SẢN 
Theo báo Công an Nhân dân, sự nghiệp cách mạng của ông đã nhận được sự giúp đỡ về tài chính từ đế quốc Đức. Họ cho rằng Lenin đã nhận được tiền bạc từ tay một nhà tư sản Đức tên là ParvusNgười Đức ủng hộ Lenin vì muốn dùng Lenin đánh đổ nước Nga và Nga hoàng (Wikipedia-Lenin).
Như vậy Lenin củng chỉ là vì tham vọng cướp quyền mà làm tay sai cho nước Đức. Stalin theo Lenin, trong đệ nhị thế chiến, liên minh cùng Đức, nhưng bị Đức đánh úp khiến cho Stalin phải quay sang liên minh với Mỹ là một nước tư bản. Mao Trạch Đông cũng phải theo Mỹ chống Nhật. Sau này Đặng Tiểu Bình cũng phải nhờ vốn của các nước tư bản.
Chủ nghĩa cộng sản đối lập với chủ nghĩa quốc gia. Trong TNCS, Marx tuyên bố :" Người công nhân không có tổ quốc " (Phần II).  Marx  cũng nói rằng người cộng sản có kêu gọi lòng yêu nước thì cũng chỉ là chiến thuật trong giai đoạn. Marx viết :
Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản, dù về mặt nội dung, không phải là một cuộc đấu tranh dân tộc, nhưng lúc đầu lại mang hình thức đấu tranh dân tộc. ( TNCS I ).

Như vậy những ai nói Hồ Chí Minh yêu nước là sai lầm hoặc nịnh bợ.. Người cộng sản không yêu nước, tinh thần dân tộc chỉ là một khẩu hiệu để lôi kéo những người yêu nưóc theo mình nhất là ở các nước bị ngoại thuộc. Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đã dung thủ đoạn này. Trong giai đoạn đầu còn yếu, cộng sản hô hào tranh đấu giải phóng dân tộc, khi đã mạnh, họ chường mặt cộng sản ra giết người, cướp của như tại Việt Nam từ 1945 cho đến sau này.

Điều lệ Quốc tế III rât chặt chẽ, gồm 21 điều, xin tóm tắt những điều quan trọng:
(1). Các tài liệu tuyên truyền phải theo chủ nghĩa Marx, và quy định của Quốc tế III, đó là chống tư bản.
(2). Phải loại trừ bọn cải cách, bọn lưng chừng.
(12). Tất cả các đảng trong Quốc Tế Cộng Sản phải được xây dựng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phải theo kỷ luật thép của đảng được duy trì và khi lãnh đạo trung ương của đảng có được sự tin tưởng của các đảng viên thì đảng sẽ có được khả năng và quyền uy tối đa, đông thời phát huy được quyền lực tối đa. (Wikipedia-Twenty-one Conditions)
Nói tóm lại, điều lệ Quốc tế III chú trọng các điểm:
-Chống tư bản
-Diệt trừ bọn cải cách, chủ hòa, lưng chừng, tư sản trong đảng và trong nước.
Trong đó điều 12 là ghê gớm nhất, bắt các đảng phải cúi đầu tuân lệnh Mạc Tư khoa .Còn trong . nước,các đảng viên phải tuyệt đối phục tùng lãnh tụ. Đó là nguyên tắc dân chủ tập trung. Chính nguyên tắc này cho phép các lãnh tụ cộng sản trở thành độc tài tàn bạo.

Ban đầu cộng sản rất hung hãn. Tháng 3-1919, Lenin lập đệ tam quốc tế, là một khối cộng sản do Nga lãnh đạo, cương lĩnh hoạt động của Đệ Tam Quốc tế là đấu tranh lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, thiết lập chuyên chính vô sản.( Wikipedia).
Điều lệ 17 của Quốc Tế Cộng Sản là một lời tuyên chiến với toàn thể  thế giới. "Quốc tế III tuyên chiến với tất cả các đảng tư sản và các đảng dân chủ xã hội vàng".

Ấy thế mà vì nhu cầu bắt tay với tư bản, Stalin  giải tán Quốc tế III năm 1943, được tái sinh lại năm 1947 và giải tán năm 1956, sau Đại hội XX của Đảng Cộng sản Liên Xô. (Wikipedia)


Trong khi Marx không kết tội phát xít Đức, Lenin nói:" Phát xít cũng là một thứ tư bản suy thoái " (1). Tại sao ông và Stalin lại theo Đức, và  Stalin sau phải theo Mỹ? Đức và Mỹ đều là tư bản cả, sao hai ông không chống cả hai mà cuối cùng phe cộng sản phải nhờ tiền bạc, vũ khí và lúa mì của Mỹ? Lenin đã trâng tráo trả lời:" Chúng tôi liên minh với mọi phe, không loại trừ phe nào" (2)!

Té ra cái khẩu hiệu chống Tư bản cũng chỉ là một cách sách động vô sản, còn các cộng sản nói và làm khác nhau! 
Marx đề cao tinh thần quốc tế vô sản, kêu gọi vô sản đoàn kết. Ông cũng như Lenin, Stalin, Mao , Hồ vỗ ngực cương quyết chống thực dân đế quốc. Lenin nói:" Đế quốc là tư bản thoái hóa (3), nhưng ông cũng nói ngược lại " Đế quốc là đỉnh cao của tư bản"(4).

 Dù hai câu nói trái nhau nhưng trong tâm trí cộng sản họ căm thù tư bản vì đó là đường lối chủ yếu của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng thực tế, và bản chất, cộng sản là một loại đế quốc. Dù Nga của Lenin hay Nga hoàng , dù Trung Quốc của Mao hay của Tần Thủy hoàng, của Thành Cát Tư Hãn cũng vẫn là một thứ đế quốc dù sắc áo và màu cờ khác nhau. Ngay cả Việt Nam nhỏ bé cũng xâm lược Cambodia và Lào.
Muốn xâm lược thế giới, Marx kêu gọi vô sản các nước đoàn kết, vô sản các nước lật đổ chính quyền các nơi bằng bạo lực.
 Tóm lại, ở tất cả mọi nơi, những người cộng sản đều ủng hộ mọi phong trào cách mạng chống lại trật tự xã hội và chính trị hiện hành. ...Sau hết, những người cộng sản ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự đoàn kết và sự liên hợp của các đảng dân chủ ở tất cả các nước ..Họ công khai tuyên bố rằng mục đích của họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực lật đổ toàn bộ trật tự xã hội hiện hành. ..Họ sẽ giành được cả thế giới.   (TNCS, III ).

Đó là lời tuyên bố của Marx bộc lộ tham vọng của ông là làm bá chủ thế giới. Marx và Engels viết Tuyên Ngôn Cộng sản nhắm tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản. Các đảng cộng sản đã lập Quốc Tế I, Quốc Tế II, Quốc tế III là công khai thành lập trung tâm đầu não của đế quốc cộng sản. Sau Stalin chiếm các nước nhỏ lân cận lập Liên bang Xô Viết. Tiến thêm một bước nữa, Liên Xô đem quân xâm chiếm Đông Âu.  Trong khi đó, Trung Cộng là đàn em Liên Xô cũng muốn giành quyền bá  chủ. Sau khi Stalin chết, Mao công khai tấn công Liên Xô bằng lời lẽ và bằng súng đạn. Tiến lên một bước nữa, Trung Cộng lập trung tâm cộng sản thứ hai tranh hùng với Liên Xô. Sau nữa, Trung Cộng ra mặt chiếm Tây Tạng, Mông Cổ, chiếm ViệtNam từng phần và toan cướp biển Đông thành tài sản Trung Cộng.

Khi chủ trương thế giới đại đồng, xã hội vô giai cấp thì chính người đó hay nhóm đó phải là bậc thánh triết như Đức Phật, như Khổng tử, như Giê su có cái tâm từ bi bác ái và hành động nhân nghĩa. Marx chủ trương cướp bóc tư sản, cưỡng bách lao động, vô sản chuyên chính toàn là những chính sách tàn độc thì làm sao xây dựng thiên đường hạ giới? Như ta thấy tại Việt Nam, tinh thần phe đảng, tinh thần địa phương rất mạnh. Cộng sản Bắc Kỳ vào Nam đưa họ hàng bà con vào Nam chiếm mọi chức vụ, công việc từ giám đốc cho đến phu quét rác. Bọn Nam kỳ tập kết bị đẩy về các tỉnh. Dứng là Bắc Kỳ cai trị Nam Kỳ. Tại Bình Trị Thiên, dân Quảng bình cai trị Thừa Thiên.

Cũng tại Việt Nam ba phe Trung Nam Bắc cộng sản đấu đá nhau, Tại Liên xô, hai phe cộng sản  Bolsheviks và  Mensheviks chém giết nhau.   Marx và Engels bị cáo buộc đã có những tuyên bố phân biệt chủng tộc chống lại một số quốc gia. Engels nói dân tộc Slav khi phản ứng các nỗ lực của người Croatia và người Séc giành độc lập từ Áo-Hung bằng cách cố gắng để đạt được sự hỗ trợ của Sa hoàng nước Nga, người mà Engels coi là một kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản. Engels gọi những người Slavs cùng với người Gael, Breton và xứ Basque "từ chối quốc gia" và tuyên bố rằng họ xứng đáng "bị tiêu diệt trong cơn bão cách mạng".

Marx và Engels  cũng tỏ ra tinh thần quốc gia mù quáng mà cho rằng nước Đức Cả hai Marx và Engels coi Đức là nước văn minh hơn các quốc gia khác, và tiến bộ về chủ nghĩa cộng sản hơn so với các quốc gia khác (Wikipedia- Phê phán chủ nghĩa Marx)

Marx và Engels bị cáo buộc đã có những tuyên bố phân biệt chủng tộc chống lại một số quốc gia. Engels nói dân tộc Slav khi phản ứng các nỗ lực của người Croatia và người Séc giành độc lập từ Áo-Hung bằng cách cố gắng để đạt được sự hỗ trợ của Sa hoàng nước Nga, người mà Engels coi là một kẻ thù của chủ nghĩa cộng sản. Engels gọi những người Slavs cùng với người Gael, Breton và xứ Basque "từ chối quốc gia" và tuyên bố rằng họ xứng đáng "bị tiêu diệt trong cơn bão cách mạng".

 
Chúng ta có thể nói rằng chủ nghĩa cộng sản là một chủ nghĩa gây chiến tranh để cướp chính quyền, để tạo thế lực và để thành lập một đế quốc mới. Ấy thế mà Lenin lại nói ông yêu chuộng hòa bình , và cộng sản hết sức tránh chiến tranh:
"Mục đich của chúng ta là  đạt một hệ thống xã hội mà xã hội này diệt trừ sự phân biệt các giai cấp xã hội của loài người, loại trừ việc người bóc lột người, quốc gia này bóc lột quốc gia khác, và tránh các khả năng gây chiến tranh "(5).

Đó là một lời dối trá . Cộng sản luôn nói hòa bình nhưng mặt khác chúng hô hào đấu tranh giai cấp, cướp chính quyền khắp nơi bằng bạo lực nhưng mặt khác chúng luôn nói hòa bình. Lý thuyết và thực hành, nói và làm, lý thuyết và lý thuyết cũng khác nhau. của cộng sản đều khác nhau. Cộng sản tuyên bố xóa bỏ biên cương quốc gia, xóa bỏ tình trạng quốc gia này bóc lột quốc khác nhưng Nga đã bóc lột dân Đông Âu, Trung cộng cướp bóc Tây Tạng, Mông cổ và Việt Nam cướp phá Cambodia thì rõ rang họ nói một đằng làm một nẻo.

Cộng sản hay đế quốc, thực dân đều là lũ cướp nước, nhưng Pháp, Anh văn minh hơn, nhân đạo hơn Nga, Tàu và đã đem lại sự phát triển cho dân bản xứ còn cộng sản đi đến đâu như một giống vi trùng độc hại chỉ gây đau khổ, nghèo đói.

  Marx cũng như đàn em theo đuổi chủ trương vô chính phủ nhưng quốc tế I và Quốc tế II cực lực tẩy chay nhóm vô chính phủ. Sau  đó, một số theo chủ nghĩa quốc gia. Như vậy là lý thuyết của Marx bị thực tế phủ nhận. Marx nói giai cấp công nhân không có tổ quốc. Ông và các đồng chí của ông mơ tưởng một thế giới không giai cấp, không biên cương quốc gia, vô chính phủ.

 Lenin nói:
Tôi không quan tâm đến nước Nga sẽ ra sao. Đồ chó đẻ! Tất cả chỉ là đi đến cách mạng thế giới mà thôi! (6)

Xóa sạch biên cương, từ bỏ tinh thần dân tộc là chỉ để làm tôi mọi cho đế quốc cộng sản.
 Ta có thể nói rằng nước lớn, nước nhỏ đều có tính quốc gia mặc dầu ngoài miệng hoan hô tinh than quốc tế vô sản và ra sức tiêu diêt phe quốc gia. Tinh thần quốc gia của các nước cộng sản đàn anh thì biến họ thành đế quốc xâm lược. Có lẽ nhận thấy dân Nga không hưởng ứng tinh thần quốc tế vô sản, cho nên Lenin trở giọng:
Chúng ta yêu ngôn ngữ của ta và đất nước của ta. Chúng tôi đang cố sức nâng cao khối lao đông, chiếm 90% dân số để tiến lên trình độ có ý thức dân chủ và xã hội  (7)

Dù nói gì đi nữa, cộng sản là một loại đế quốc, thực dân. Thực dân Pháp, đế quốc Anh dù tàn ác vẫn có phần nhân đạo hơn cộng sản. Hơn nữa tư bản đến đâu dù là bóc lột vẫn giúp cho dân bản xứ phát triển còn cộng sản chỉ làm cho đất nước nghèo nàn và mất tự do, hạnh phúc.

Cũng vậy, chủ trương tiêu diệt tư hữu thì cộng sản lại nhân đó lấy của nhân dân bỏ túi và óc tư hữu của họ trở thành tinh thần chiếm hữu, tinh thần trộm cướp. Nói tóm lại, diệt tư hữu, diệt tư sản, diệt sự phân chia giai cấp, loại bỏ biên cương quốc để xây dung một xã hội bình đẳng, thịnh vương và hòa bình là chuyện hảo huyền, trong thực tế, cộng sản làm ngược lại những điều họ nói ra.

Cộng sản luôn nói đến dân chủ. Trong TNCS, Marx nói:
We have seen above that the first step in the revolution by the working class is to raise the proletariat to the position of ruling class to win the battle of democracy.
Nhưng hãy gác lại những lời giai cấp tư sản phản đối chủ nghĩa cộng sản.
Như chúng ta đã thấy trên kia, bước thứ nhất trong cuộc cách mạng công nhân là giai cấp vô sản biến thành giai cấp thống trị, là giành lấy dân chủ. (Part II)

In all these movements, they bring to the front, as the leading question in each, the property question, no matter what its degree of development at the time.
Finally, they labor everywhere for the union and agreement of the democratic parties of all countries.
Trong tất cả phong trào ấy, họ đều đưa vấn đề chế độ sở hữu lên hàng đầu, coi đó là vấn đề cơ bản của phong trào, không kể là nó đã có thể phát triển đến trình độ nào.
Sau hết, những người cộng sản ở mọi nơi đều phấn đấu cho sự đoàn kết và sự liên hợp của các đảng dân chủ ở tất cả các nước. 

Nhưng dân chủ, tự do của cộng sản khác tư bản. Dân chủ t do trong chế độ cộng sản là bánh vẽ. Đã vô sn chuyên chính, đã độc đảng thì không thể nói dân chủ, tư do.

II. CỘNG SẢN ĐẠI THẮNG

Lý thuyết của Marx thì nhiều lắm, trong Tuyên Ngôn Cộng sản, Marx tuyên bố như đinh đóng cột: -giai cấp vô sản ngày càng mạnh tạo thành một khối hùng mạnh trong thế giới. Thực tế họ đã lập được Quốc tế I, Quốc tế II, Quốc tế III nhưng Quốc tế IV ra đời và bi Stalin tiêu diệt. Sau đó Nga Hoa xảy ra chiến tranh, và nay thì khối Liên Xô và Đông Âu tan rã.
-Marx tự tin giai cấp vô sản, đảng cộng sản bách chiến bách thắng sẽ chôn sống  giai cấp tư bản nhưng thực tế cho thấy tư bản sinh trước mà nay vẫn sống cho dù nó bệnh tật, ốm yếu ; còn đảng cộng sản và giai cấp vô sản Liên Xô và Đông Âu  đã quy tiên hơn mười năm , còn đảng cộng sản Trung Quốc và Việt Nam chỉ còn cái vỏ cộng sản mà cái ruột thì theo tư bản.
-Marx tin tưởng sau khi tiêu diệt tư bản thì thế giới không còn giai cấp, không còn bóc lột, xóa ta biên cương giai cấp và biên cương quốc gia, thế giới thành một khối hòa bình ,thịnh vượng, và các quốc gia sẽ do nhân dân làm chủ, không còn Nhà nước, không còn quân đội, cảnh sát... Trong Tuyên Ngôn Cộng Sản (TNCS), Marx viết:
Sự thống trị của giai cấp vô sản sẽ càng làm cho những sự cách biệt và những sự đối lập mất đi nhanh hơn. Hành động chung của giai cấp vô sản, ít ra là ở những nước văn minh, là một trong những điều kiện đầu tiên cho sự giải phóng của họ. ..
Hãy xoá bỏ tình trạng người bóc lột người thì tình trạng dân tộc này bóc lột dân tộc khác cũng sẽ bị xoá bỏ. Khi mà sự đối kháng giữa các giai cấp trong nội bộ dân tộc không còn nữa thì sự thù địch giữa các dân tộc cũng đồng thời mất theo.. .
Giai cấp vô sản sẽ dùng sự thống trị chính trị của mình để từng bước một đoạt lấy toàn bộ tư bản trong tay giai cấp tư sản, để tập trung tất cả những công cụ sản xuất vào trong tay nhà nước, tức là trong tay giai cấp vô sản đã được tổ chức thành giai cấp thống trị, và để tăng thật nhanh số lượng những lực lượng sản xuất  (Phần II)

Lý thuyết như vậy nhưng thực tế trái ngược lại vì nhiều nguyên nhân;
-Trong chế độ kinh tế tư nhân, mỗi người tích cực lao động cho gia đình mình và bản thân. Nếu họ lao động kém hay có kế hoạch kém thì chỉ bản thân họ thiệt hại. Trong khi đó, kinh tế tập thể do đảng lãnh đạo thường là sai lầm vì tham lam, và vì không chuyên môn kinh tế lại đưa ra những kế hoạch trên trời khiến dân chết và thiệt hại kinh tế.
Trong kinh tế cá thể có nhiều chủ nhân, người dân có thể xin việc chỗ này hay chỗ khác, trong chế độ kinh tế chỉ huy, đảng là chủ nhân ông duy nhất, ai mà chống đảng hay không thuộc phe phái của các nhóm lợi ich thì sẽ bị rút phép thông công hoặc phải chạy vạy chật vật.
-Thực tế cho biết chính chủ nghĩa cộng sản phân chia giai cấp làm cho hố sâu xã hội ngày càng sâu hơn. Cộng sản chiến thắng thì cộng sản thành giai cấp thống trị, toàn dân thành nô lệ.Modivan Djilas đã nó đến sự hình thành giai cấp mới tại Liên Xô và Đông Âu. Ngày xưa, vua quan và Pháp không có chợ riêng, nhà thương riêng.Tại Việt Nam, cộng sản đã phân chia họ thành nhiều giai cấp, mỗi giai cấp có sự phân biệt quyền lợi và thụ hưởng khác nhau:
Tôn Đản là chợ vua quan,
Vân Hồ chợ những gian nịnh thần,
Bắc Qua là chợ thương nhân,
Vĩa hè là chợ nhân dân anh hùng.

hay

“Tôn Đản là chợ vua quan.
Đặng Dung là chợ trung gian nịnh thần.
Đồng Xuân là chợ thương nhân.
Vĩa hè là chợ toàn dân anh hùng”Khi chưa cầm quyền, Lenin, Stalin hết sức chỉ trích Nga hoàng nuôi quá nhiều quân đội và công an, và Marx nghĩ rằng sau khi cướp chính quyền thì dân chúng vui vẻ không đói khổ, không chống đối cho nên không cần bộ máy quân đội và cảnh sát để kềm kẹp dân chúng. Marx viết:"
Nếu giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh chống giai cấp tư sản, nhất định phải tự tổ chức thành giai cấp, nếu giai cấp vô sản thông qua con đường cách mạng mà trở thành giai cấp thống trị và với tư cách là giai cấp thống trị, nó dùng bạo lực tiêu diệt những quan hệ sản xuất cũ, thì đồng thời với việc tiêu diệt những quan hệ sản xuất ấy, nó cũng tiêu diệt luôn cả những điều kiện tồn tại của sự đối kháng giai cấp, nó tiêu diệt những giai cấp nói chung và cũng do đấy, tiêu diệt cả sự thống trị của chính nó với tư cách là một giai cấp.(TNCS II).
Lenin cũng nói:
"Có chính phủ thì không có tự do, có tự do thì không có chính phủ" ( The State and Revolution (1917)
We say: our aim is to achieve a socialist system of society, which, by eliminating the division of mankind into classes, by eliminating all exploitation of man by man and nation by nation, will inevitably eliminate the very possibility of war. (Lenin, War and Revolution (1917)
Nhưng thực tế cho thấy cộng sản càng áp bức, nhân dân càng vùng lên đấu tranh, và chủ nghĩa cộng sản càng thất bại mọi mặt thì chúng điên lên dùng công an và quân đội để đàn áp. Vì vậy cộng sản trở thành một địa ngục.
___
(2).We stand for an alliance with all countries without exception. Interview with Karl Wiegand (18 February 1920); Collected Works, 4th English Edition, Vol. 30
(3)(4).Imperialism: The final stage of Capitalism.

.Imperialism, the Highest Stage of Capitalism.http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc; (V.I. Lenin, Collected Works, Vol. 39, p. 202).Lenin originally considered entitling this work The Basic Characteristics of Contemporary Capitalism. In his actual handwritten manuscript of 1916 he gave it the title Imperialism, the Highest Stage of Capitalism. But in publishing his pamphlet in 1917 he settled on Imperialism, the Latest Stage of Capitalism (following the precedent of Rudolf Hilferding who had entitled his great work Finance Capital, the Latest Phase of Capitalist Development). This is still the title given in Russian on every Library of Congress entry for Lenin’s book.
http://monthlyreview.org/2004/01/01/january-2004-volume-55-number-8
(5).).Our aim is to achieve a socialist system of society, which, by eliminating the division of mankind into classes, by eliminating all exploitation of man by man and nation by nation, will inevitably eliminate the very possibility of war. War and Revolution (1917
(6).I don’t care what becomes of Russia. To hell with it. All this is only the road to a World Revolution. http://quotes.liberty-tree.ca/quotes_by/vladimir+ilyich+lenin
(7). We love our language and our country, and we are doing our very utmost to raise her toiling masses (i.e., nine-tenths of her population) to the level of a democratic and socialist consciousness. Collected Works, Vol. 26, p. 107

No comments: